Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Магистърски програми / Факултет по славянски филологии / Език и културно пространство (приложна лингвистика – български език като чужд)