Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Магистърски програми / Факултет по математика и информатика / 4.5 Математика / Математическо моделиране в икономиката (за бакалаври, които са завършили ФМИ или ФзФ на СУ, икономически или сродни специалности)