Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Катедри и лаборатории / Катедри / Мехатроника, роботика и механика

   

Ръководител: проф. д-р ГЕОРГИ БОЯДЖИЕВ

Телефон: +359 2 8161 530

Ел. поща: george@fmi.uni-sofia.bg

Кабинет: ФзФ-13А