Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП / Осигуряване на колокация за нуждите на Дата център за обработка и съхраняване на големи масиви от данни в изпълнение на проект "Изграждане и развитие на център за върхови постижения "Наследство БГ"