Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП / Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване в съществуващите лаборатории на СУ „Св. Климент Охридски“ за нуждите на Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономик

   

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 18.06.2019г.