Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП / „Периодични доставки на електроматериали за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“