Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2019 / Балообразуване / Медицински факултет / Медицина

   

 

Форма на обучение: Редовнa

 

Състезателни изпити

 

Състезателни изпити

 

Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*

Изпит с коефициент 2:

1. Биология

 

+

Изпит с коефициент 2:

1. Химия

 

+

 

Биология

 

+

 

Химия

 

* Забележка:

1. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.

2. За допускане до участие в класирането и формирането на състезателния бал за специалност Медицина е задължително кандидатите да отговарят на следните условия:

  • успешно издържан кандидатстудентски изпит по биология (компонент 1) и резултат „ДА“ на компонент 2 от същия изпит;
  • успешно издържан кандидатстудентски изпит по химия (компонент 1) и резултат „ДА“ на компонент 2 от същия изпит.