Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2019 / Балообразуване / Исторически факултет / История и география

   

Форма на обучение: Редовна

 

Състезателни изпити

 

Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*

По избор:

I. Изпит с коефициент 3:
1. История на България
2. География

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 3:
3. История и цивилизация
4. География и икономика
5. Български език и литература
6. Английски език
7. Френски език
8. Немски език
9. Испански език
10. Италиански език
11. Руски език

 

 

 

 

+

 

 

 

 

История

или

География

 

* Забележка:

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.