Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2019 / Балообразуване / Геолого-географски факултет / Геология

   

Форма на обучение: Редовнa

 

Състезателни изпити

 

Оценка от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*

По избор:
І. Изпит с коефициент 3:
1. География;
2. Химия;
3. Биология;
4. Математика І;
5. Математика ІІ;
6. Физика;

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 2,5:
7. География и икономика;
8. Химия и опазване на околната среда;
9. Биология и здравно образование;
10. Математика;
11. Физика и астрономия

 

 

 

 

+

 

 

 

 

География

 

* Забележка:

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.