Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2019 / Балообразуване / Физически факултет / Учител по природни науки в основна степен на образованието

   

 

Форма на обучение: Редовна

 

Състезателни изпити

 

Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*

По избор:
I. Изпит или матура с коефициент 3:
1. Физика/ Физика и астрономия
2. Математика І или ІІ/ Математика
3. Химия/Химия и опазване на околната среда
4. Биология /Биология и здравно образование

 

 

+

 

 

Физика

 

 

+

 

 

Математика

 

* Забележка:

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.