Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2019 / Балообразуване / Философски факултет / Политология

   

 

Форма на обучение: Редовна

 

Състезателни изпити

 

Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:
1. История на България
2. Английски език
3. Немски език
4. Френски език
5. Испански език
6. Италиански език
7. Руски език
8. Математика I
9. Математика II
10. Философия и социални науки
11. География

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 2,5:
12. История и цивилизация
13. Английски език
14. Немски език
15. Френски език
16. Испански език
17. Италиански език
18. Руски език
19. Математика
20. Философски цикъл
21. География и икономика
22. Биология и здравно образование
23. Химия и опазване на околната среда
24. Физика и астрономия

 

 

 

+

 

 

 

История

 

 

 

+

 

 

 

Български език
и литература

 

* Забележка:

1. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.

2. Когато в образуването на състезателния бал участва оценка по учебния предмет български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето не е вписана такава, за отделни специалности вместо нея за балообразуваща може да бъде взета оценката от успешно положен тест по български език, като минималното ниво на теста не може да е по-ниско от В2.

3. Оценката по т. 2 е от успешно положен тест, одитиран от европейска езикова организация – партньор на Съвета на Европа, и се приравнява към „отличен“ (6,00) като не може да замества оценката от държавен зрелостен изпит, ако тя участва в образуването на състезателния бал.