Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2019 / Балообразуване / Факултет по журналистика и масова комуникация / Комуникационен мениджмънт

   

 

Форма на обучение: Редовна

 

Състезателни изпити

 

Оценка от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:
1. Български език и литература;
2. Английски език;
3. Френски език;
4. Немски език;
5. Испански език;
6. Италиански език;
7. Руски език;
8. Математика

 

 

+

 

 

Чужд език

 

* Забележка:

1. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.

2. За допускане до участие в класирането за специалност Комуникационен мениджмънт е задължително кандидатите да отговарят на следните условия:

- успешно издържан държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски език, немски език или френски език;

Или

- успешно издържан кандидатстудентски изпит по английски език, немски език или френски език;

Или

- сертификат за владеене на английски, немски или френски език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици.