Начало / Помощ

   

Информацията на сайта на СУ е два вида: публична и служебна. Служебната информация е предназначена само за студенти, преподаватели и служители на университета. За да получите достъп до нея е необходимо да се идентифицирате в сайта на СУ (чрез избор на командата “Вход”, достъпна от горния десен ъгъл на екрана от публичната част на Уеб портала на СУ). В екрана за идентифициране използвайте своето потребителско име и парола от СУСИ 4.

Ако нямате регистрация за системата СУСИ:

Потребителско име всеки студент може да получи онлайн на адрес http://cas.uni-sofia.bg/ след въвеждане на факултетен номер (само цифри) и ЕГН.

Първата парола е ЕГН на студента! Паролата се сменя след влизане в СУСИ-4.

Студентите от I курс в бакалавърските програми ще получат потребителско име и парола след записване на всички първокурсници по процедура, обявена на сайта след 1 септември. Моля, следете за допълнителна информация на сайтовете на отделните факултети.

Ако имате проблеми с идентификацията, се обръщайте към администратора на LDAP (потребителски имена и пароли) за Вашето звено или факултет (наличен в списъка по долу).

Не предоставяйте на никого информация за Вашите потребителско име и парола!

Не забравяйте след завършване на работа със служебната част (Интранет) от портала на СУ да се върнете към публичната част (команда “Изход”)!

 

LDAP администратори по факултети и звена:

Факултет Администратор Телефон
Философски факултет Зорница Ангелова 9711002495
Ваня Йосифова
Биологически факултет Мариана Модрева-Атанасова 8167 337
Факултет по математика и информатика Митко Янчев За контакт
Факултет по журналистика и масова комуникация Христиана Владова 9308 409
Мариела Николова
Стопански факултет Весела Мишева 8 738 310
Геолого-географски факултет Ирина Mосковска 9308 271
Физически факултет Николай Зографов 8161 720
Факултет по класически и нови филологии Ливия Робертович 9308 525
Факултет по педагогика Радмила Луканова 9308 337
Факултет по славянски филологии Емилиян Николов 9308 387
Факултет по химия и фармация Катерина Миланова 8161 660
Факултет по начална и предучилищна подготовка Ася Йорданова 9706 243
Юридически факултет Евдокия Йорданова 9308 521
Богословски факултет Христо Бъчваров 9890115/28
Исторически факултет Юри Тодоров 9308 279
Медицински факултет Боряна Стоянова 9607417
Департамент по езиково обучение Иван Доков 878880802
ДИУУ Габриела Каменова 8080 748
Ректоратска администрация Александър Лазаров 9308 707