Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Административно обслужване / Здравно осигуряване

   

Всички редовни докторанти във висшите училища следва да подават декларация за здравно осигуряване независимо от това дали подлежат на осигуряване по реда на чл. 40, ал. 3, т.2 от ЗЗО.

Съгласно чл. 67 от Закона за висше образование статут на докторант се придобива при зачисляване във висше училище и се загубва при отчисляване, поради което здравноосигурителните вноски за учащите се, се дължат от момента на зачисляването до момента на отчисляването.

За учащи се във висше учебно заведение се считат и прекъсналите по болест, прекъсналите поради бременност и раждане и прекъсналите поради специализация.

Декларацията се подава задължително в началото на докторантската година, както и при промяна на декларираните обстоятелства.

Ако докторантът не подаде декларация и не се осигурява на друго основание, отговорността е изцяло върху докторанта – той следва да се самоосигурява.