Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Административно обслужване / Административни процедури

   

Сектор „Докторанти“ контролира и координира цялостната дейност, свързана с докторантската институция и носи отговорност за законността на всички документи, свързани с целия процес на обучението от приемането до отчисляването от докторантура.

На основание решение на Факултетските съвети сектор „Докторанти“ издава следните заповеди, свързани с:

Прекъсване на докторантурата – важат разпоредбите на чл. 56 от Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”.

Удължаване срока на докторантурата – важат разпоредбите на чл. 57 от Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”.

Трансформиране на докторантурата – важат разпоредбите на чл. 58 от Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”, както и чл 60, ал. 3 в случаите когато редовните докторанти са спечелили конкурс за асистент.

Отчисляване от докторантура

Отстраняване от докторантура – важат разпоредбите на чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”.