Начало / Наука / Възможности за финансиране / Финансиращи програми / Национални програми

   

 

Информация за отворените конкурсни процедури с финансиране от държавния бюджет можете да откриете в електронната платформа СУНИ: https://enims.egov.bg/bg/s/Procedure/Active

Фонд „Научни изследвания“ към МОН

Общоприложимите документи за СУ са депозирани еднократно на хартия в деловодството на ФНИ към МОН с писмо №ФНИ-333 от 19.01.2023 г. , валидни са за всички проектни предложения на СУ и не се изисква ръководителите да ги изготвят и набавят повторно.

Крайното подаване на проектните предложения се извършва чрез електронен подпис на ръководителя на базовата организация след получаване на положителна резолюция на доклад от ръководителя на проекта по образец.

 

Изпълнителна агенция „Програма за образование“