Начало / Наука / Възможности за финансиране / Финансиращи програми / Horizon Europe

   

 

 

Horizon Europe е основната програма на Европейския съюз за финансиране на научни изследвания и иновации. Бюджетът на програмата за периода 2021-2027 г. възлиза на общо 95.5 млрд. евро. Horizon Europe улеснява сътрудничеството и засилва въздействието на научните изследвания и иновациите при разработването, подкрепата и изпълнението на политиките на ЕС. Програмата се бори с изменението на климата, спомага за постигането на целите на ООН за устойчиво развитие и стимулира конкурентоспособността и растежа на ЕС. Тя подпомага създаването и по-доброто разпространение на върховите постижения и новите технологии.

Възможностите за финансиране по програма Horizon Europe можете да откриете в електронния портал .

 

PIC кода за кандидатстване от името на Софийския университет е 999887641.

Профилът на СУ в електронния портал се поддържа от LEAR:

Антоан Стойков

E-mail: stoykovantoan@gmail.com

Телефон: 0885 302 571