Начало / Наука / Възможности за финансиране / Финансиращи програми / Еразъм+

   

Erasmus+ е финансовият инструмент на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта. В програмата за 2021—2027 г. се обръща особено внимание на социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот. Прогнозният бюджет за настоящия програмен период е 26,2 млрд. евро. Целите в програмата се реализират най-общо чрез три Ключови дейности:

Образователна мобилност за граждани (КД 1)

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2)

Подкрепа за реформиране на политиките (КД 3)

 

Кандидатстването по програмата се извършва през електронния портал. Идентификационният код на Софийския университет е Е10209043.

 

ВАЖНО: От 2024 г. при кандидатстване по програмата се прилага следната рестрикция:

Една организация не може да бъде кандидат/партньор в повече от 10 проектни предложения в една конкурсна процедура общо за секторите „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Образование за възрастни“ и „Младеж“. Правилото не се прилага за сектор „Висше образование“.

 

На национално ниво програмата се администрира от Центъра за развитие на човешките ресурси .

Повече информация за програмата можете да откриете на адрес:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/