Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за икономисти / Икономика и управление на публични ресурси

   

 

МП „Икономика и управление на публични ресурси с прием само в задочна форма на обучение от зимния и летния семестър за икономисти и неикономисти

Икономика и управление на публични ресурси

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: задочна
За икономисти и неикономисти

Ръководител: доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, s.mihaylova@feb.uni-sofia.bg, кабинет 222

 

Представяне на програмата

 

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри:
- предварителна: от 1 до 20 юли 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 21 юли от 09:00 ч. в MS Teams: https://bit.ly/3xhazmO

- редовна: от 26 юли до 10 септември 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 15 септември от 09:00 ч. в MS Teams: https://bit.ly/3dI94pR

Допълнително кандидатите ще бъдат уведомени за включването в онлайн събеседванията.

 

Всички кандидати подават своите документи след 1 юли 2021 г. през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

 

Семестриална такса: 980 лв.

 

Събеседването ще се проведе на 21 юли 2021 г. и 15 септември 2021г. от 09:00 ч. в платформата MS Teams, за което кандидатите ще бъдат допълнително уведомени.

 

Комисия:
Председател – доц. д-р Савина Михайлова-Големинова (s.mihaylova@feb.uni-sofia.bg )
Членове: проф.д-р Йордан Ботев и доц.д.ик.н Антон Герунов

 

За допълнителни въпроси може да се обръщате към ръководителя на МП „Икономика и управление на публични ресурси” доц.д-р Савина Михайлова-Големинова: e-mail: s.mihaylova@feb.uni-sofia.bg, кабинет 222