Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Предстоящи защити / Михаил Веселинов Янчев, Стопански факултет

Зала 417, Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ ( възможност за онлайн включване)

 

Защита на дисертационен труд на редовен докторант Михаил Веселинов Янчев „Моделиране на икономическата несигурност: Методи, оценка и приложения на вероятностните прогнози“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по ПН 3.8 Икономика, ДП Икономика и управление(Индустрия).

 

Председател: доц. д-р Калоян Иванов Ганев

 

 

Рецензии:

 

Становища: