Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Стопански факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по ПН 3.8. Икономика (Управление на риска, е-управление и дигитална икономика), обявен в ДВ, бр. 24 от 17.03.2023 г.

   

Кандидат: доц. д.ик.н Антон Антонов Герунов

 

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по ПН 3.8. Икономика (Управление на риска, е-управление и дигитална икономика на български и английски език), обявен в ДВ, бр. 24 от 17.03.2023 г.

 

Кандидат: доц. д.ик.н Антон Антонов Герунов

Председател: проф. д-р Георги Димитров Менгов

 

Материали:

 

Рецензии:

 

Становища: