Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Стопански факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по ПН 3.8. Икономика (Счетоводство: корпоративна отчетност; приложение на информационните технологии – на български и английски език), обявен в ДВ, бр. 24 от 17.03.2023 г.

   

Кандидат: доц. д-р Елеонора Петрова Станчева-Тодорова

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по ПН 3.8. Икономика (Счетоводство: корпоративна отчетност; приложение на информационните технологии – на български и английски език), обявен в ДВ, бр. 24 от 17.03.2023 г.

 

Кандидат: доц. д-р Елеонора Петрова Станчева-Тодорова

 

Председател: проф. д-р Теодор Венков Седларски

 

Материали:

 

Рецензии:

 

Становища: