Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Стопански факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по ПН 3.8. Икономика (Статистика, иконометрия и икономическо моделиране (на бълг. и англ. език)), обявен в ДВ, бр. 30 от 15.04.2022 г.

   

Кандидат: д-р Андрей Андреев Василев

 

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по ПН 3.8. Икономика (Статистика, иконометрия и икономическо моделиране (на български и английски език)), обявен в ДВ, бр. 30 от 15.04.2022 г.

 

Кандидат: д-р Андрей Андреев Василев

Председател: доц. д-р Калоян Иванов Ганев

 

Материали:

 

Рецензии:

 

Становища: