Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Стопански факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по ПН 3.8. Икономика (Корпоративна устойчивост и отговорност-на бълг. и англ. език), обявен в ДВ, бр. 30 от 15.04.2022 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Марина Димитрова Стефанова

 

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по ПН 3.8. Икономика (Корпоративна устойчивост и отговорност - на български и английски език), обявен в ДВ, бр. 30 от 15.04.2022 г.

Кандидат: гл. ас. д-р Марина Димитрова Стефанова

Председател: доц. д-р Атанас Димитров Георгиев

 

Материали:

 

Рецензии:

 

Становища: