Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Стопански факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по ПН 3.7 Администрация и управление (Управление, Организационно поведение, Лидерство-на български и английски език), обявен в ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г.