Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Стопански факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ ПН 3.8. Икономика, обявен в ДВ, бр. 103 от 10.12.2021 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Божидар Людмилов Недев

 

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ ПН 3.8. Икономика (Корпоративни финанси и поведенчески финанси – на български, немски и английски език), обявен в ДВ, бр. 103 от 10.12.2021 г.

 

Председател: проф. д-р Мария Петрова Видолова

 

Материали:

 

Рецензии:

 

Становища: