Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Стопански факултет / Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по ПН 4.6. Информатика и компютърни науки (Електронно управление и електронен бизнес – на български и английски език), обявен в ДВ, бр. 86/13.10.2023 г.

   

Кандидат: доц. д-р Камен Боянов Спасов

 

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по ПН 4.6. Информатика и компютърни науки (Електронно управление и електронен бизнес – на български и английски език), обявен в ДВ, бр. 86/13.10.2023 г.

 

Кандидат: доц. д-р Камен Боянов Спасов

Председател: проф. д.ик.н. Антон Антонов Герунов

 

Материали:

 

Рецензии:

 

Становища: