Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Стопански факултет / Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по ПН 3.8. Икономика (Финансови кризи и пазари на български и английски език), обявен в ДВ, бр. 35/18.04.2023 г.

   

Кандидат: доц. д-р Виктор Иванов Йоцов

 

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по ПН 3.8. Икономика (Финансови кризи и пазари на български и английски език), обявен в ДВ, бр. 35/18.04.2023 г.

 

Кандидат: доц. д-р Виктор Иванов Йоцов

Председател: доц. д-р Димитър Георгиев Златинов

 

Материали:

 

Рецензии:

 

Становища: