Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Разпис на лекциите в магистърските програми през зимния семестър на учебната 2021/2022 година

   

23.09.2021

 

Възможни са промени в разписа на учебните занятия за зимния семестър, които своевременно ще бъдат отразявани на сайта на факултета.

 

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПО ИКОНОМИКА

МП Аутсорсинг проекти и компании

МП Енергийни пазари и услуги (икономисти / неикономисти)

МП Икономика и право (I семестър икономисти и неикономисти)

МП Икономика и финанси задочно обучение

МП Икономика и управление на публичните ресурси

МП Изкуствен интелект за бизнес и финанси

МП Митнически и данъчен контрол задочно обучение

МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите редовно обучение (Business Analytics)

МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите задочно обучение (Business Analytics)

МП Приложна иконометрия и икономическо моделиране (на англ. език) - 1 и 2 семестър

МП Приложна иконометрия и икономическо моделиране (на англ. език) - 3 и 4 семестър

МП Счетоводство и анализ на големи данни (4-семестриална програма)

МП Счетоводство и анализ на големи данни - 4 семестъра - 2 курс

МП Счетоводство и одит - 3-семестриална - 1 курс

МП Счетоводство и одит - 3-семестриална - 2 курс

МП Счетоводство и одит - 4-семестриална - 1 курс

МП Счетоводство и одит - 4-семестриална - 2 курс, прием от летен семестър

МП Фасилити мениджмънт

МП Финанси и банково дело - 1 курс

МП Финанси и банково дело - 2 курс

МП Финанси и инвестиции

МП Финанси, счетоводство и анализ на големи данни

МП Финанси, инвестиции и финтех - 3-семестриална

МП Финанси, инвестиции и финтех - 4-семестриална

 

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

МП Бизнес администрация-стратегическо управление АЕ - специалисти - 1 и 2 курс

МП Бизнес администрация-стратегическо управление

МП Бизнес администрация-РЧР и СУ АЕ - неспециалисти - 1 курс

МП Бизнес администрация-развитие на човешките ресурси АЕ - специалисти - 1 и 2 курс

МП Бизнес администрация-развитие на човешките ресурси

МП Бизнес администрация - управление и предприемачество

МП Бизнес администрация - развитие на човешките ресурси

МП Бизнес администрация

МП Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор

МП Дигитален маркетинг

МП Дигитален мениджмънт в туризма

МП Отговорно и устойчиво управление

МП Управленски информационни системи (на английски език)

 

stopanskifakultet_logo_imagelarge