Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Обновяване на компютърна зала 303 в Стопанския факултет с финансиране по проекта SHARE

   

14.02.2022

 

Една от компютърните зали в Стопанския факултет, 303, беше реновирана успешно по проекта SHARE. Залата разполага с високотехнологично оборудване за хибридно преподаване (камера и озвучаване) и ще бъде използвана още през летния семестър на учебната 2021/2022 г.

1

Проектът SHARE се изпълнява от Консорциума SHARE ERIC Bulgaria от Националната пътна карта за научна инфраструктура „Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа - SHARE” с координатор ИФС към БАН и партньор СУ „Св. Климент Охридски“ чрез Стопанския факултет. Ръководител на проекта в СУ е проф. д.ик.н. Желю Владимиров, водещ изследовател (R4) в Катедра „Стопанско управление“ на Стопанския факултет.

2

Основните цели на проекта са свързани с повишаване на научноизследователския капацитет за работа с информация и данни (от съответните вълни на проекта), повишаване на технологичния капацитет на инфраструктурата, осигуряване на синергия между изследователската и образователната дейност, предоставяне на стипендии за магистри и докторанти за проекти, използващи данни на SHARE-ERIC, разпространение на резултати и научни публикации.

3

През изминалата 2021 г. по проекта бяха ремонтирани и модернизирани зала 303 и един докторантски кабинет в блок 3 на Стопанския факултет, проведени курсове сред студенти с използване на данни от SHARE, както и публикувани четири статии с отворен достъп, сред които и на двама докторанти, в списание Revista Inclusiones, индексирано в WoS.