Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Кампания за избираеми курсове в ОНС "доктор"

   

19.11.2021

 

От 19 до 30 ноември ще се проведе кампания за задължително-избираеми и избираеми докторантски курсове в Стопанския факултет.

Курсовете се предлагат от катедра „Стопанско управление“ и могат да бъдат избирани от докторанти от следните докторски програми:

  • ДП „Стопанско управление“
  • ДП „Икономика и икономическа политика“ (на български и английски език)
  • ДП „Икономика и управление (индустрия)“
  • ДП „Приложение на изчислителната техника в икономиката“
  • ДП „Аналитични изследвания върху данни (Data Science)“

За записване за избираемите курсове докторантите ще получат линк към формуляр на имейл адреса си.

В случай на промяна в адреса и невъзможност за достъп до формуляра, моля докторантите да се обръщат към г-жа Десислава Лещарова на e-mail: desi@feb.uni-sofia.bg

stopanskifakultet_logo_imagelarge