Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Г-н Йонко Чуклев бе гост-преподавател по дисциплината "Практически курс по счетоводство и финанси" в магистърската програма “Икономика и право”

   

07.11.2018

 

На 05.11.2018 г. г-н Йонко Чуклев, дипломиран юрист и финансов анализатор, изнесе гост-лекция на тема "Финансов анализ на свободните парични потоци на компанията и правни регулации на международните капиталови пазари". Освен със стандартните финансови параметри студентите от магистърската програма по „Икономика и право“ имаха възможност да се запознаят с множество практически аспекти като например защо:

 

- анализаторите сериозно сбъркаха в прогнозите си за свободния паричен поток на "Тесла";

- "Енергони" излезе на печалба пред 2014 г. без наличие на свободен паричен поток;

- канадското законодателство не позволява на фирмите да докладват cash flow per share в своите ГФО;

... както и с частното предлагане на облигации, БФБ АД, NASDAQ и други теми.

 

2
3
4