Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Стопанско управление / Преподаватели - Катедра Стопанско управление / Гл. ас. д-р Алексей Потебня

   

 

Алексей снимка

Гл. ас. д-р Алексей Потебня

 

Гл. ас. д-р Алексей Потебня е магистър по „Стопанско управление“. От 2015 г. е хоноруван асистент, а от 2021 г. – щатен асистент в катедра „Стопанско управление“ на Стопански факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Преподава в бакалавърските и магистърските програми на Стопански и Журналистически факултети.

Лектор е в курсовете: „Потребителско поведение в дигиталния маркетинг“, „Дигитален маркетинг“, „Мърчъндайзинг“, „Лични продажби“, „Проект за геймификация на бизнеспроцеси“, „Играта като средство за обучение и учене“, „Управление на бранда“, „Основи на успешните продажби и мърчъндайзинг“ на български и английски език и др.

От 2022 г. е администратор на магистърска програма „Дигитален маркетинг“.

Изследователските интереси са съсредоточени в областта на маркетинга и маркетинговото управление. Автор е на статии, книги и монографии в областта на дигиталния маркетинг. Работи по дисертационен труд, който изследва проблемите на доверието в дигиталната среда.

Практикуващ специалист и консултант по маркетинг с над 15 години опит. Работил е с големи български и чуждестранни брандове.

Визитка в База данни за научната дейност на Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 

Приемно време:

Стопански факултет, кабинет 211 | сряда, от 16:00-18:00 ч.

e-mail: aleksey.potebnia@feb.uni-sofia.bg