Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика и управление по отрасли / Преподаватели - Катедра Икономика и управление по отрасли / Проф. д.ик.н. Антон Герунов

   

Проф. д.ик.н. Антон Герунов

 

AGerunov

Проф. д.ик.н. Антон Герунов е доктор по икономика и доцент по управление на рисковете и методи за анализ на публични политики. Присъединява се към Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 2011 г. първоначално като хоноруван, а после като редовен асистент. От 2017 г. е доцент в катедра "Икономика и управление по отрасли".

 

Има опит в публичния сектор като икономически съветник в Министерския съвет и като ръководител на програми за финансиране на електронното управление, а също и като консултант по въпросите на иновациите в частния сектор.

 

Основните му изследователски интереси са в областта на управлението на риска, финансите, автоматизираните системи за взимане на бизнес решения.

 

Проф. Герунов има публикувани статии в международни журнали като International Journal of Public Administration, Journal of Economics and Political Economy, International Journal of Business Intelligence and Data Mining, както и в редица издания на национално ниво.

 

Към момента е член на Научния съвет на Центъра за моделиране на социално-икономически системи и председател на Института за етика и аналитика на данните.

 

Профил в ResearchGate

Профил в RePEc

Списък с публикациите