Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Публикации / В сп. Икономически и социални алтернативи бе публикувана статията на проф. Егберт, проф. Седларски и д-р Тодоров "Гунар Мюрдал, социалната държава и икономическото развитие" (кн. 3 / 2022)

   

05.11.2022

 

В кн.3/2022 на сп. Икономически и социални алтернативи бе публикувана статията на проф. Хенрик Егберт, проф. Теодор Седларски и д-р Александър Тодоров:

 

" Основи на съвременната икономика: Гунар Мюрдал, социалната държава и икономическото развитие " (pdf)

 

(пълен текст на статията)

 

Егберт, Х., Т. Седларски, А. Тодоров (2022), “Основи на съвременната икономика: Гунар Мюрдал, социалната държава и икономическото развитие”, Икономически и социални алтернативи, 3/2022, с. 120-130.

 

Резюме:

Гунар Мюрдал има основополагащи приноси за общата икономическа теория, теорията на развитието и анализа на социалните институции. Неговите трудове дават тласък на значими обществени промени. В Швеция е считан за един от бащите на социалната държава, изградена след 30-те години на миналия век. Неговото изследване на ситуацията на афроамериканците в САЩ е в основата на решението на Върховния съд за премахване на расовото разделение в училищата. Мюрдал е сред първите икономисти, формиращи още през 50-те години на миналия век теорията на развитието и по-специално теориите за модернизацията на слаборазвитите страни. Същевременно, Мюрдал принадлежи към острите критици на неокласическите модели на развитието и е поддръжник на теорията на поляризацията. В икономическата наука той въвежда концепциите за преди (ex ante) и след (ex post), за процесите с положителна обратна връзка („порочни кръгове“) и за нормативната обвързаност на икономическата теория. Причисляван е към прото-кейнсианската Стокхолмска школа. През 1974 г. получава Нобелова награда за икономика (съвместно с Фридрих фон Хайек). Настоящата статия систематизира някои от най-важните му приноси.

 

Ключови думи: Гунар Мюрдал, икономическо развитие, мека държава, експанзивна фискална политика, парично равновесие, расово разделение, социална държава.

 

JEL codes: B31, E51, F02, F54, F63, O21, O43