Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Гл. ас. д-р Илия Атанасов

   
imgonline-com-ua-CompressToSize-gdC6kt7DOSTID

Гл. ас. д-р Илия Атанасов

Помощник-декан "Акредитация и рейтинг"

Научните му интереси са свързани с икономическото моделиране, икономическия растеж и влиянието на информацията върху поведението на икономическите агенти.

 

Преподавани дисциплини

  • Микроикономика I
  • Микроикономика II
  • Пари, банки и финансови пазари
  • Основи на поведенческата икономика
  • Корпоративна икономика

 

Избрани публикации

Dimitar Zlatinov, Ilia Atanasov, Absolute and Conditional Convergence: A Story about Convergence Clubs and Divergence in the EU, Economic Studies Journal, том:2, 2021, ISSN (print):0205-3292, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.2 - 2019), SCOPUS Quartile: Q3 (2021), др.(Journal of Economic Literature/EconLit, RePEc, EBS)

Ilia Simeonov Atanasov, Uncertainty in Social Networks: A Matter of Opinions, IFAC-PapersOnLine, vol:52, issue:25, 2019, pages:494-497, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.332 - 2020), др.(INSPEC)

Dimitar Zlatinov, Bozhidar Nedev, Ilia Atanasov, Nedko Kosev, Effects on the Economic Growth in Bulgaria During the Transition to Low-carbon Economy in the Energy Sector , Economic Studies, vol:28, issue:6, 2019, pages:110-127, ISSN (print):0205-3292 , Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.2 - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (Economics, Econometrics, Finance), др.( RePEc)

 

Научни интереси

  • Поведенческа икономика
  • Икономически растеж
  • Иконометрия
  • Икономическо моделиране

 

Контакти

email: i.atanasov@feb.uni-sofia.bg
Адрес: 1113 София, бул. "Цариградско шосе" 125, блок 3, кабинет 505

 

Приемно време

14:00-15:00, сряда в MS Teams, след предварителна уговорка по имейл

 

Профили в научни платформи

Scopus

Research Gate

 

Списък на публикациите

CV на български език

 

Страница на магистърските програми към катедра "Икономика"