Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Ас. Радостина Ивчева

   
Screenshot 2023-10-16 083558

Асистент Радостина Милчева Ивчева

Преподавани дисциплини

  • Обща икономическа теория
  • Увод в икономиката
  • Въведение в микро- и макроикономиката
  • Международна икономика
  • Микроикономика
  • Икономика на труда

Избрани публикации

- Stefan Petranov & Milena Angelova & Lillyana Georgieva & Radostina Ivcheva & Nino Avreyski, 2023. "Is Tax Morale Homogeneous in Bulgaria?," Economic Studies journal, Bulgarian Academy of Sciences - Economic Research Institute, issue 3, pages 64-87;

- Petranov, Stefan and Georgieva, Liliana and Ivcheva, Radostina (2022): Институционалните условия за членство в еврозоната и защо пътят е по-важен от неговата цел. Published in: Chapter in Book: The challenges for the Bulgarian economy on its way to membership in the euro area, eds Zlatinov, D., M. Nenova, S. Raleva No. Publishing house: Sofia University St. Kliment Ohridski (1 October 2022);

- Stefan Petranov & Dimitar Zlatinov & Milen Velushev & Lillyana Georgieva & Radostina Ivcheva, 2022. "Shadow Economy and Production Factors: Results from an Empirical Analysis with a Panel Data Set," Economic Studies journal, Bulgarian Academy of Sciences - Economic Research Institute, issue 2, pages 44-64.

Научни интереси

  • Сива икономика
  • Неформална заетост
  • Икономически растеж
  • Икономическо моделиране

Контакти

Email: r.ivcheva@feb.uni-sofia.bg

АДРЕС: 1113 София, бул. "Цариградско шосе" 125, блок 3, кабинет 502.

Приемно време

Четвъртък между 11 и 12 часа /след предварителна уговорка по имейл/.

Профили в научни платформи

ResearchGate

Списък на публикациите

CV на български език