Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Гостуващи преподаватели и асоциирани изследователи / д-р Георги Налбантов

   

 

д-р Георги Налбантов

Автобиография (pdf)

Георги Налбантов ръководи звеното на Делойт “Аналитични изследвания за бизнеса“. Той е специализирал в областта на изследването, разработването и прилагането на аналитични решения: модели за прогнозиране, ефективност по отношение на разходите, количествено моделиране, статистика. Той участва в реализацията на проекти в областта на business intelligence, бази данни, аналитични системи за подпомагане вземането на решения, модели за прогнозиране на клинични резултати. В изследователската си дейност той се фокусира върху т.нар. кернелови методи (като поддържащи Вектори), клъстериране, намаляване на размерността, модели за преживяемост, както и т.нар. пенлизационни/изглаждащи методи.
Георги има повече от 10 години опит в аналитичните изследвания във финансовия сектор, здравеопазването и фармацевтиката, маркетинга и енергийния сектор. Преди да се присъедини към Делойт, Георги получава докторска степен по иконометрия от Еразъм Университет - Ротердам и работи в отдела за компютърни науки на Университета Маастрихт, както и като старши анализатор на данни в клиника Maastro в Холандия. Той е бил ръководител проучвания на базиран в Лондон хедж фонд в продължение на 6 години.