Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Гост-професори на Стопанския факултет / Проф. д-р Красимира Швертнер - гост-професор

   

 

 

Проф. д-р Красимира Швертнер е доктор по информатика и професор по икономика (Информационни технологии и системи и бази от данни в икономиката). Присъединява се към Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 2005 г. първоначално като доцент по информатика (Бази от данни в икономиката) в катедра "Статистика и иконометрия". От началото на 2019 г. е професор в катедра "Статистика и иконометрия".

 

Има опит в бизнес сектора Информационни технологии като софтуерен инженер. Ръководител е екип по европейски проект по оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“ през периода 2014-2020 г., а също е била ръководител на европейски проект по същата програма през предходния оперативен период.

 

Основните ѝ изследователски интереси са в областта на управлението на данни, бази от данни, системи за управление на фирмени ресурси, системи за управление на връзките с клиенти, системи за подпомагане на взимането на решения, географски информационни системи, дигитална трансформация на бизнеса.

 

Проф. Швертнер има публикувани статии в международни журнали като International Journal Economics World, Journal of Modern Accounting and Auditing, Journal Electrotechnica & Electronica, Международный электронный научный журнал Социальные и экономические системы, както и в редица издания на национално ниво.

 

Към момента е член на Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов” от 30 години, както и член на Съюза по Електроника, електротехника и съобщения към Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС).

 

Автобиография (pdf)

ResearchGate: Красимира Швертнер