Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Услуги за студенти / Новини / Стартирай своята кариера в областта на „Връзки с инвеститорите“ с помощта на АДВИБ

   

02.11.2022

 

Ако сте:

 • Студенти, обучаващи се в специалностите: счетоводство и контрол, финанси, стопанско управление, право, комуникации, връзки с обществеността, комуникационен мениджмънт или близки до тези специалности;
 • На възраст между 21-24 г.
 • Имате минимум успех от обучението много добър 4,50;
 • Минимум две завършени години в бакалавърска степен. За студентите, обучаващи се в магистърски програми – завършен първи курс на обучение. За студентите, обучаващи се в специалност право – завършен втори курс на обучение.
 • Интерес в областта на капиталовите пазари, корпоративното право, PR, корпоративни комуникации, финансов анализ.
 • Вледеете английски език и/или втори западен език.

Ние ще ви помогнем да поставите началото на своята кариера в областта на „Връзки с инвеститорите“!

students2022-1

Програмата включва следните теоритични модули:

 • Капиталови пазари и инвеститори;
 • Основи на IR Мениджмънта;
 • Финансов анализ на публичната компания;
 • Национална и европейска правна рамка на IR регулацията;
 • Финансови и нефинансови комуникации.

 

В края на програмата е предвидено практическо обучение в компания или организация-партньор на програмата. Програмата завършва с изпит. Успешно преминалите участници ще получат покана за церемонията по връчване на Годишните награди по връзки с инвеститорите през декември 2022 г. в гр. София.

Лектори: юристи, финансисти и професионалисти в областта на капиталовите пазари, корпоративно управление и връзки с инвеститорите.

Не пропускайте своя шанс за кариерно развитие и кандидатствайте още днес на info@abird.info в срок до 14 ноември 2022 г.

Начало на програмата: 22.11.2022 г.

Програмата се провежда присъствено.

Необходими документи: биографична справка, мотивационно писмо и документ удостоверяващ специалността, в която се обучава, както и средния успех от обучението.

Обучението е безплатно. Програмата покрива разходите на избраните участници за обучение и учебни материали.

За повече информация: www.abird.info и + 359 2 9882413