Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за стаж / Предложение за стаж – помощ при координирането на акции „Знание на улицата" в София

   

04.10.2023

 

Ела и стани част от динамичен екип, който организира ежеседмични акции за насърчаване на достъпа до знания и култура на деца и възрастни от бедни общности. Имаме нужда от твоята креативност и ентусиазъм!

Знание, достъпно за всеки:

 • „АТД Четвърти свят“ работи за насърчаване на достъпа до знания и култура. Това е целта на двата ни проекта: „Библиотека на улицата“ и „Празник на споделените таланти“. Двата са обединени под името на програма "Знание на улицата".
 • „АТД Четвърти свят - заедно за достоен живот“ присъства в България от 2015 г. насам. От 2020 г. всяка седмица организира улична библиотека в кварталите „Захарна фабрика" и „Люлин" в София. Това са първите стъпки към по-голямо социално участие. Библиотеката е време на споделяне, което отговаря на жаждата на децата за учене и ги насърчава да разкриват и споделят своите таланти. То включва книги и четене, творчески дейности като рисуване, музика, танци и спорт.

Творческите проекти в уличните библиотеки варират в зависимост от интересите на децата и различните умения на доброволците и членовете на общността. Уличните библиотеки са отворени за всички, но доброволците приоритетно се стремят да достигнат до децата и семействата, които поради бедност са изключени, откъснати от обществото или преживяват трудни моменти. Уличните библиотеки са възможност за децата да се отворят към своя квартал, своя град, своята страна и света.

Присъединете се към екипа:

Екипът се състои от двама служители на пълно работно време. Към тях всяка седмица се присъединяват доброволци. Заедно те подготвят дейностите за децата, участват в тях и в обсъждането на процеса след това.

Основни дейности по време на стажа:

 • Подпомагане на координацията на уличните библиотеки и празници на споделените таланти:
 • Подготвяне на артистични дейности
 • Участие в седмичните дейности
 • Участие в оценката след всяко действие (когато е възможно, заедно с останалите участници).
 • Месечни срещи за обучение и придобиване на знания, свързани с опита на уличните библиотеки.
 • Създаване на инструменти за представяне на действието.
 • Комуникация: обновяване на страниците във Facebook и Instagram.
 • Повишаване на осведомеността за акцията „Улична библиотека" и борбата с бедността в училища и университети.
 • Мобилизиране на нови доброволци.

„АТД Четвърти свят – заедно за достоен живот“ работи на нейерархичен организационен принцип. Стажантът е част от екипа по време на стажа. Той/тя ще бъде помолен/а да участва в седмичните срещи по програмиране и организиране на седмицата, както и в ежедневните задачи, свързани с живота на екипа (подреждане – почистване…).

Умения, които търсим:

 • Любопитство, желание за учене и изслушване на децата и техните родители.
 • Интерес към културните права, приобщаването и равенството, децата и младите хора.
 • Наблюдателност, аналитичност, инициативност.
 • Способност за работа в екип и самостоятелно
 • Добро познаване на инструментите на Office.
 • Владеене на комуникационни инструменти (социални мрежи)
 • Страст към творчески и артистични дейности.

Езици: български език, добри познания по английски език, познания по френски език биха били предимство.

Образователна подготовка на кандидата: студент в бакалавърска, магистърска степен 1 или 2 или еквивалентна. Лице, което прекъсва обучението си за една година.

Условия на стажа:

 • Стаж на непълно работно време (приблизително 20 часа).
 • Възнаграждение: платен стаж.
 • Продължителност: 1 до 3 месеца.
 • Място на работа: ул. "Отец Паисий" 48, София (без възможност за дистанционна работа).

Седмичен календар:

Screenshot 2023-10-04 163407

Изпрати автобиография и мотивационно писмо на team.bulgaria@atd-fourthworld.org, за да се свържем с теб за интервю.

ATD Fourth World е международно движение, което се стреми да изкорени крайната бедност чрез прилагане на човешките права и зачитане на достойнството на всички хора. То присъства в повече от 30 държави по света. Основано във Франция през 1957 г., то обединява хора от всички културни, политически, духовни и социални среди, както и такива, които са изправени пред социално изключване и бедност. Чрез тези връзки с течение на времето се развиват местни и международни действия: действия за обединяване на знанията, действия за солидарна икономика, политически действия и артистични действия.