Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Новини / Публични лекции на д-р Рафаеле Ди Куйя

   

На 25 Октомври 2016 г. в Заседателна зала 2 на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведоха публични лекции на д-р Рафаеле Ди Куйя по покана на Студентската секция на AAPG в Геолого-географския факултет и катедра „Геология, палеонтология и изкопаеми горива“.

Student Chapter & Raffaele

Чуждестранният гост е лектор на Американската Асоциация на Нефтените Геолози и уважаван специалист с 19 годишен опит в петролната индустрия, работил предимно по сондажни проекти свързани с характеристиката на напукани резервоари, сеизмична интерпретация, резервоарно моделиране и преоценка на стари нефтени находища.

Raffaele lectures

Презентациите за напуканите карбонатни резервоари и добре изучените нефтогазоносни басейни („Fractured carbonate reservoirs: "Life is beautiful" и „Can a HC mature basin still present some positive surprises?“) предизвикаха сериозен интерес сред студентите геолози и преподаватели от ГГФ.