Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Вътрешни ресурси / Административни / Процедура за поръчка на ремонт

   

Ремонт се извършва по следния административен ред:

1. Изтегля се бланката "Поръчка за ремонт"

2. Попълва се РАЗДЕЛ А без карето в горния десен ъгъл.

3. Предава се на управител сгради лично или чрез пощенската кутия във фоайето на сграда А.

4. Със съдействието на заявителя управител сгради организира оглед от техническа работилница и се попълва РАЗДЕЛ Б. Ако изпълнението е необходимо да бъде извършено от външна фирма, се подава доклад до декана.

5. При попълнено поле "Необходими материали и изделия" раздел Г в самостоятелен вид се предава на заявителя, който попълва в него необходимите за осигуряване материали от факултета.

6. След подписване от ръководител катедра на раздел Г се следва процедура "Снабдяване с устройства и материали - от склад и чрез закупуване".

7. Ремонтът започва и завършва по договорка с управител сгради и Техническа работилница според съставен график.