Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Управление и администрация / Органи на управление / Общо събрание / Членовете от ФзФ в Общото събрание на СУ

   

Мандат 2023-2027 г.

проф. дфзн Георги Райновски
проф. дфзн Радослав Рашков
проф. дфзн Николай Витанов
проф. дфзн Мирослав Абрашев
доц. дфзн Андон Рангелов
доц. дфзн Петър Иванов
доц. д-р Снежана Йорданова
доц. д-р Гергана Герова
доц. д-р Гичка Цуцуманова
доц. д-р Гергана
доц. д-р Христо Илиев
доц. д-р Живко Кисьовски
доц. д-р Венелин Кожухаров
доц. д-р Страхил Георгиев
доц. д-р Веселин Тончев
доц. д-р Владимир Божилов
доц. д-р Борислав Павлов
доц. д-р Катерина Стоичкова
доц. д-р Касимир Митев
доц. д-р Мариян Богомилов
доц. д-р Георги Георгиев
гл. ас. д-р Наско Горунски
гл. ас. д-р Ивайла Божинова
гл. ас. д-р Любомир Стоянов
гл. ас. д-р Николай Димитров
гл. ас. д-р Генко Василев