Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Учебен процес / Защити и държавни изпити

   

Изисквания към дипломните работи за образователно-квалификационната степен "Бакалавър" по специалностите във Физическия факултет

Комисии за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през учебната 2020/2021 г. на студенти ОКС „бакалавър“ по специалности

Процедура в СУ за проверка на оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за електронно обучение приставка на специализирана система за засичане на плагиатство (Заповед № РД-19-207 / 26.05.2021)

Описание на процедурата за проверка

 

 

Поправителен Държавен изпит по Оптометрия ще се проведе на 10 септември 2021 г от 10:00 г. във зала В15.

 

ОКС "Бакалавър"

 

  • АМГ - 13 септември от 10:00 часа в зала А209

 

ОКС "Магистър"

 

  • Ядрена техника и ядрена енергетика - 30 септември (петък) 2021 г. от 11:15 часа / Още информация

 

Архив