Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Учебен процес / Защити и държавни изпити

   

Изисквания към дипломните работи за образователно-квалификационната степен "Бакалавър" по специалностите във Физическия факултет

Комисии за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през учебната 2021/2022 г. на студенти ОКС „бакалавър“ по специалности

Процедура в СУ за проверка на оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за електронно обучение приставка на специализирана система за засичане на плагиатство (Заповед № РД-19-207 / 26.05.2021)

Описание на процедурата за проверка

 

БАКАЛАВРИ

ЯТЯЕ

14.07.2022 г.(четвъртък), 10:15 в А315
Повече информация за явяване на защита - ТУК

КФЕ

15.07.2022 г. (петък), 9:15 ч. в Б428
Желаещите да се явят на защита да прочетат условията ТУК

ИФ

19.07.2022 г. (вторник), 10:00 часа в Б202
14.09.2022 г. (четвъртък), 10:00 часа в Б202
Повече информация за явяване на защита - ТУК

Физика и ККТФ

Юлска сесия: 29 юли, петък, от 9 ч
Септемврийска сесия: 09.09, петък, от 9 ч

 

МАГИСТРИ

ЯЕТ

11.07.2022 г. (понеделник), 10:30 ч. в Б335
Желаещите да се явят на защита да прочетат условията ТУК

АКИК, БМУ и КФЕ

15.07.2022 г. (петък), 9:15 ч. в Б428
Желаещите да се явят на защита да прочетат условията ТУК

МЕИТ

19.07.2022 г., 10:00 ч. в Б203
Повече информация за явяване на защита - ТУК

МФ

27.07.2022 г. (сряда), 10:15 ч. - информация за желаещите да се явят на защита ТУК
28.09.2022 г. (сряда), 10:15 ч. - информация за желаещите да се явят на защита ТУК

 

 

Архив