Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Учебен процес / Избираеми курсове / Кампания избираеми дисциплини - зимен семестър на 2021/2022 уч.г.

   

(отнася се само за студенти, редовно обучение)

Уважаеми студенти,

За предстоящия зимен семестър на учебната 2021/2022 г. всички студенти в бакалавърските и магистърските програми, редовно обучение във Физическия факултет, задължително се записват за избираеми дисциплини само чрез информационната система СУСИ.

За начало студентът следва да се запознае с предлаганите избираеми дисциплини и/или посети уеб-адресите на катедрите във факултета за запознаване с анотации, програми, препоръчвани семестри и изисквания към студента за изучаване на предлаганите дисциплини.

Кампанията за записване ще бъде в един етап и започва както следва:

  • За студенти - бакалаври: от 04.10.2021 ;
  • За студенти - магистри: от 08.10.2021 ;

Препоръчително е първоначално да бъдат посочени като записани повече дисциплини, отколкото са Ви необходими за покриване на броя кредити. Това е условието тези дисциплини да се появят и в МУДЪЛ и ще е възможно да ги „посещавате онлайн“ в първите две седмици от зимния семестър. До 15 октомври 2021 г. ще имате право да се откажете от част от дисциплините, за да останат само покриващите необходимите кредити по учебния Ви план. Останалите избрани след 15 октомври стават задължителни за Вас и остават в МУДЪЛ.

За процедурата по записване на избираеми дисциплини моля прочетете помощната информация:

Администратор на СУСИ за физически факултет
susi_admin@phys.uni-sofia.bg