Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Предложения / За преподавателите - стаж за ученици

   

В момента по проект № BG051PO001-3.3.07-0001, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, се провежда стаж на ученици в катедра Радиофизика и електроника.

Има възможност да се проведат няколко лекции на популярно ново за дейността на всяка катедра от Физически факултет. Целта на тези лекции е да се запознаят учениците по-подробно с работата на студентите във Физическия факултет и да бъдат евентуално привлечени като наши бъдещи студенти.

Преподавателите, които желаят да проведат такива лекции, могат да го направят всеки работен ден от седмицата между 14 и 14.30ч. през целия месец юни.

Отговорник по ученическия стаж е физ. Марио Илиев и всеки желаещ може да му се обади за доуточняване на тази инициатива на телефони 81 61 876 и мобилен 0898 697 687, както и на мейл "Mario Iliev" <ozo@phys.uni-sofia.bg>