Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Предложения / Young and Energetic Scientists (YES)

   

За шеста поредна година Сдружение Клуб Млади Таланти (КМТ) организира конкурс за млади учени Young and Energetic Scientists (YES) - http://innofair.cys.bg/yes/about/ . Превърнал се вече в традиция, конкурсът започна своето начало като дейност, организирана в рамките на проект European Researchers' Night, финансиран по 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и технологично развитие. YES обаче не е само със състезателен характер. В перспектива, той цели да стабилизира и придаде ново съдържание на връзката между науката, образованието и бизнеса, като даде стимул и умения на млади, иновативно мислещи и амбициозни хора да бъдат научени да комуникират своите идеи и/или научни постижения и да се търсят и развиват научни задачи, полезни за индустрията.

Ние търсим, подпомагаме и стимулираме развиването на проекти, свързани с индустриални изследвания и технологично развитие. Ние търсим студенти, магистри и докторанти, на възраст между 18 и 35 години, за които конкурсът ще бъде потенциал за контакт със специалисти от науката, индустрията и медиите. Ние търсим университети, преподаватели и изследователи, които искат да подпомогнат своите млади учени и да им дадат платформа за изява на техните умения и знания.

Клуб Млади таланти и неговите партньори от бизнеса и съмишленици, които спонсорират развитието на млади учени, осигуряват не само съществени парични награди, но съдействие за развиване и/или участие в проекти по Рамковата програма на ЕС – Хоризонт 2020, както и съдействие за валоризиране на проектната идея и намиране на бизнес партньори.

 

Владислав Славов – координатор на YES

За повече информация: http://innofair.cys.bg/yes/

Членове на УС на КМТ: Димитър Грудев, Карина Ангелиева, Александър Санков

 

ПЛАКАТ