Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Предложения / Студентски обмен по програма Еразъм за академичната 2016/2017 г.

   

НА ВНИМАНИЕТО НА
СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ

НА ВНИМАНИЕТО НА
ДОКТОРАНТИТЕ

ОТ ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Обявява се конкурс за студентски обмен по програма Еразъм за академичната 2016/2017 г. с университетите в приложената таблица .

Кандидатстването и избора на студенти и докторанти ще се проведе чрез електронната платформа: http://erasmus.uni-sofia.bg/, бутон „Регистрирай се сега“ на заглавната страница, като за достъп до системата студентът/докторантът вписва потребителското си име и парола, които ползва в СУСИ. Системата ще бъде отворена за кандидатстване на 2 март 2016 г. и ще бъде затворена автоматично на 14 март 2016 г. в 12.00 часа.

Критерии за допустимост на кандидатите:

  1. Кандидатите трябва да са студенти, които към момента на кандидатстване са записани в СУ за получаване на ОКС „Бакалавър“, „Магистър“ или „Доктор“, независимо от формата на обучение и да имат студентски права.
  2. Студенти, които преди началото на мобилността с цел обучение имат успешно завършени първи два семестъра на следването си в ОКС „Бакалавър“. Студентите в първи курс на ОКС „Магистър“ и новозачислените докторанти са легитимни участници в Еразъм+ с цел обучение.
  3. Да владеят езика, на който ще се проведе обучението в приемащия университет.
  4. Да отговарят на изискването - всеки кандидат има право на максимум 12 месеца мобилност по програма Еразъм+ (общо обучение и практика) за всяка ОКС - бакалавър, магистър, докторант. За специалности, завършващи с присъждане на магистърска степен (напр. Право и Медицина) е допустима мобилност с продължителност до 24 месеца. Продължителността на мобилността зависи и от срока, посочен в договора с приемащия университет.
  5. Да имат минимален успех от обучението си в СУ „Св. Климент Охридски“ – Мн. добър (4.50). За бакалаври и магистри се взема средния успех до момента на кандидатстването за мобилността. За новозаписани (през месец февруари 2016 г.) магистри се взема успеха, с който кандидатът е приет в съответната Магистърска програма. За докторанти се взема среден успех от приемните изпити.
  6. Не се допуска едновременно провеждане на мобилност с цел обучение и мобилност с цел практика по програма Еразъм+.
  7. Студентите и докторантите, които желаят да участват в програма Еразъм +, трябва да имат студентски права към момента на кандидатстване и за цялостния период на мобилността през академичната 2016-2017 г.

Обявени стипендии

ИНФОРМАЦИЯ: стая А 421, София Искренова