Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Предложения / Програма Еразъм 2013/2014 г.

   

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
София • 1164, бул.”Джеймс Баучър” 5
Phone: (+359 2) 81 61 411• Fax: (+359 2) 96 25 276

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВРИ И
МАГИСТРИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Обявява се конкурс за студентски обмен по програма Еразъм за академичната 2013/2014 г. с университетите в приложената таблица .

Документи за кандидатстване:

  1. Молба (образец)
  2. Автобиография
  3. Академична справка

Срокът за подаване на документите е: 18.03.2011 г., стая А421, ФзФ.

Кандидатите трябва да имат:

  1. Завършен I курс (редовно или задочно)
  2. Студенти, които през академичната 2013/2014 г. завършват ОКС бакалавър (т.е. ще бъдат студенти 4 курс) могат да осъществят мобилност само през зимния семестър на академичната 2013/2014 г.
  3. Студентите, обучаващи се в магистърски програми на СУ, могат да имат успешно завършени първи два семестъра в друга бакалавърска образователна институция
  4. Висок успех към момента на кандидатстване
  5. Да владеят много добре езика, според изискванията за нивото, посочени от съответняи университет.

Конкурсът ще бъде проведен на 20.03.2011 г., от 10.00 ч. в каб. А415, Заседателна зала